Mit Maison du Midi

Til salg

Forbrugsudgifter (År 2018)

Forbrug dækker over rengøring, lys, vand og varme. Denne udgift betales for ophold, som er 100 kr. pr. person dagligt (Total 350.000 kr årligt)
 
De 350.000 kr kommer ved, at 50 aktionærer holder 5 ugers ferie a 2 personer årligt. Der er ikke taget højde for, om man holder flere uger, eller vælger at lade familie eller venner komme på besøg. Ej heller er der taget højde for, at der i 5 lejligheder er plads til 4 personer, som hermed vil give dobbelt op i måske nogle af ugerne. 
                                    
  • Rengøring                                                          150.000 kr.
  • El (2018, 8500 euros årligt)                             63.325 kr.
  • Vand (2018 årligt, 4000 euros)                       29.800 kr.

Total udgift årligt                                                   243.125 kr.

Det er ikke meningen, at der skal genereres overskud i forbrugsindtægt, så løbende justeringer foretages i fællesskab under en generalforsamling. Huset er i dag total møbleret, men slitage af lined, porcelæn er ikke lagt i budget.