Mit Maison du Midi

Til salg

Fællesudgifter

Ordet fællesudgifter dækker over den årlige omkostning til vedlighold og fælles drift. Denne omkostning er for året 2018 er 304.300 kr, inklusiv et anslået beløb til vedligehold og administration på 150.000 kr.

Det vides selvfølgelig ikke på nuværende tidspunkt om disse tal er for høje eller for lave, idet Maison du Midi hidtil er drevet privat af nuværende ejer, og at vi selv har stået for administration og det meste vedligehold.

Indtægt/ udgift pr. andel på 6.500 kr årligt. ( total 325.000 kr.)

 

  • Ejendomsforsikring                                              15.000 kr.
  • Tax Habitation                                                       38.000 kr.
  • Tax Foncier                                                             38.000 kr.
  • Henstand til vedligehold                                    100.000 kr.
  • Have / pool                                                             30.000 kr.
  • Revisor                                                                    29.800 kr.
  • Administration                                                      50.000 kr.
  • Wifi / net mv.                                                           3.500 kr.

Total udgift årligt                                                 304.300 kr.