Mit Maison du Midi

Til salg

Fællesudgifter

Ordet fællesudgifter dækker over den årlige omkostning til vedlighold og fælles drift.  

Det vides selvfølgelig ikke på nuværende tidspunkt om disse tal er for høje eller for lave, idet Maison du Midi hidtil er drevet privat af nuværende ejer, og at vi selv har stået for administration og det meste rengøring og vedligehold.

Indtægt/ udgift pr. andel på 875 Euros årligt. (total 43.750 Euros)

 

  • Ejendomsforsikring                                              4.030 Euros
  • Tax Habitation                                                       5.100 Euros
  • Tax Foncier                                                             5.100 Euros
  • Water                                                                        5.100 Euros
  • Henstand til vedligehold                                   10.080 Euros
  • Have / pool                                                             4.030 Euros
  • Revisor                                                                     4.030 Euros
  • Administration                                                       4.360 Euros
  • Wifi / net mv.                                                            500 Euros

Total udgift årligt                                                 43.685 Euros