Mit Maison du Midi

Til salg

Fællesudgifter

Hver kvartal indbetaler du fælles udgifter til ejerforeningen. Dette beløb dækker, sammen med de øvrige ejeres betaling, nedenstående udgifter (foreslået 6.500 kr. årligt)
  • Ejendomsforsikring 
  • Indboforsikring     
  • Renovation
  • Ejendomsskat   
  • Fællesudgifter
  • Vedligehold   
  • Udgifter til vedligehold af grund, pool mm.     
  • Revisor 
  • Administration  
 
Fællesudgifterne dækker ikke?:
Hver medejers andel af ejendomsværdiskatten
Forbrugsudgifter - el, vand og varme (afregnes efter forbrug)
Rengøring efter hvert ophold