Mit Maison du Midi

Til salg

Årlig omkostning (Fællesudgifter)

Hver kvartal indbetaler du fælles udgifter til ejerforeningen. Dette beløb dækker, sammen med de øvrige ejeres betaling, nedenstående udgifter (foreslået 875 Euros årligt)
 
  • Ejendomsforsikring 
  • Indboforsikring
  • Vand     
  • Renovation
  • Ejendomsskat   
  • Vedligehold   
  • Udgifter til vedligehold af grund, pool mm.     
  • Revisor / administration
 
Fællesudgifterne dækker ikke?:
Hver medejers andel af ejendomsværdiskatten
Forbrugsudgifter - el, vand og varme (afregnes efter forbrug)
Rengøring efter hvert ophold