Mit Maison du Midi

Til salg

Tilmelding

Ved tilmelding til projektet indsættes 50.000 kr på en lukket konto, som tilbagebetales, hvis salget ikke kan gennemføres.
For at projektet kan realiseres, skal der være mindst 45 interesserede med forhåndsbetalt indskud.
Finansieringen af dit køb kan ske på flere måder:
  • Du har rådighed over beløbet og betaler kontant
  • Du har friværdi i din danske bolig, som du udnytter til købet
  • Du låner pengene i dit pengeinstitut
 
Uanset hvordan du lader dit køb finansiere, skal du deponere købsprisen kontant, samt betale din andel af fællesudgifterne (3 måneder forud) på ejerforeningens konto.