Mit Maison du Midi

Til salg

Salg igen?

I tilfælde man ønsker at sælge sin andel, vil vi sammen vurderer værdien på boligen. Dette gøres via eksterne ejendomsmægler på stedet, som vil sikre en korrekt værdiansættelse, og fællesskabet fastsætter en realistisk pris for et fremtidigt salg.

Salgsprisen fastsættes med baggrund i de enkelte boligers værdi på salgstidspunktet sammenholdt med udbud og efterspørgsel.

Man er naturligvis også velkommen til selv at finde en køber, og bestyrelsen vil være behjælpelig med udfærdigelse af nye aftaler mellem køber og sælger.
 
En advokat involveres i alt det praktiske ved at overføre aktierne til den nye køber, og der vil være en omkostning til Notar i Frankrig.