Mit Maison du Midi

Til salg

Nyhedsbreve / information

Er du interesseret i mere information, kan du tilmelde dig et nyhedsbrev ved blot at sende et par ord på vores mail. jb@maisondumidi.eu eller bruge den kontaktinformation som er på denne hjemmeside

Vi følger løbende op på processen gennem facebook, instagram, og et senere informationsmøde.

Processens forløb.

  •     Tilkendegivelse af interesse:
  •     Informationsmøde og tilmelding
  •     Afslutning og køb

Tilkendegivelse af interesse

Når du tilkendegiver en interesse, vil vi løbende sende dig information gennem Nyhedsbrev og om hvor langt vi er i processen. For at projektet skal kunne realiseres, skal der være mindst 45 interesserede.

Når dette mål er nået, vil Imodtage en invitation til informationsmøde.

Informationsmøde og tilmelding

På informationsmødet vil der være mulighed for at møde sælger af Maison du Midi, samt rådgiver som kender til denne form for andelskøb. Sammen vil vi gennemgå det endelige køb, de forskellige købskontrakter (herunder stor eller lille lejlighed) og overtagelsen.  

Afslutning og køb

Ved endelig tilmelding skal der indbetales et depositum på 50.000 kr., som sættes ind på en købskonto. 

Den endelige købsproces sættes først i gang, når vi har de 45 underskrifter

 

Projektet regnes med at kører frem til ultimo 31 oktober 2019, med overtagelse 1. januar 2020.